Nyheder i DAS7 september 2015

Published: 01-09-2015

Den spritnye version af DAS7 er netop frigivet og har gennemgået de allersidste tests. Både internt hos NIRAS, men også eksternt hos to af vores DAS7-kunder.

Den nye version af DAS7 byder på en række nye features og forbedringer, som du kan læse mere om herunder. 

Download DAS7 her.

 

Mangler du brugernavn eller password, bedes du kontakte Dorthe List Nielsen.

Geometrier i databasen

Performance på geometrier er forbedret. Geometrier til knuder, delledninger, TV-observationer og stik fra brøndrapporter er indtil nu gemt i MapInfo-filer. Der kræves en del ressourcer til DAS7 at generere geometrierne, når man vil arbejde i forskellige geografiske områder. Nu gemmes geometrierne i databasen, og de skal blot indlæses i DAS7 fra databasen.

Ved hjælp af GIS-værktøjer giver ændringen bedre muligheder for at foretage GIS-analyser direkte på databasen. Man er således ikke længere afhængig af de begrænsninger, der er i MapInfo-filerne fra DAS7

INVITATION: Skal du med til DAS7 brugergruppemøde 29. oktober?

Tekster til brønde og ledninger bliver stadig genereret i og gemt i MapInfo-filer som hidtil. Dette skyldes, at tekster ikke kan gemmes som grafik i databasen.

Eksport til MapInfo

Da DAS7 ikke anvender MapInfo-filer som tidligere, er funktionen til eksport af MapInfo-filer ændret. Dette tilgodeser de brugere, der stadig vil anvende MapInfo-filer til forskellige formål. Eksportfunktionen er udvidet således, at alle GIS-lag i DAS7 kan eksporteres.

Håndtering af film fra TV-inspektioner

DAS7 kan nu også anvendes til administration af mapper til video-filer fra TV-inspektioner.

Ved import af TV-inspektioner kan man nu angive den mappe, hvor video-filerne ligger, eller hvor de vil komme til at ligge. Efterfølgende er det muligt at flytte filerne til en anden mappe og opdatere databasen med den nye placering.

Det er også muligt at angive filplaceringen som en url, så film kan vises via en webserver hos en ekstern udbyder.´

Analyserapporter

Funktionen til analyserapporter er udvidet med ”Åbn udvalg”, hvor de knuder og ledninger, der fremgår i analyserapporten, vises i et særligt knude- eller ledningsskema. ”Åbn udvalg” er i forvejen kendt andre steder i DAS7.

Der bliver zoomet mere ind på analyserapporterne, når de åbnes, så de bliver lettere at læse.

Forbedret opstartstid og andre smårettelser

Brugere med mange projektdatabaser har oplevet langsom opstart af DAS7. Disse bruger vil nu opleve en væsentlig forbedring i opstartstiden.

Ved ændring af knudetype er brugeren hidtil blevet præsenteret for en advarsel i en meddelelsesboks. Denne er nu fjernet.

Der er også foretaget diverse rettelser i DAS7, der vedrører
• Analyserapporter
• Generering af brøndstik fra brøndrapporter
• Font til DAS7
• Eksport til Caross
• Oprettelse og redigering af ledninger
• Beregning af koter til stiktilslutninger.

SÅDAN FÅR DU MERE UD AF DEN NYE HÅNDTERING AF GEOMETRIER I DAS7

 

Eksisterende databaser

Eksisterende databaser skal opdateres således, at de kan håndtere geometrien. Det gør man let og enkelt i DAS Tool på samme måde som altid, når vi opgraderer DANDAS-version.

Vær opmærksom på, at generering af geometrier i store databaser kan tage noget tid, op til 2-3 timer. Heldigvis skal genereringen kun foretages 1 gang, hvorefter den daglige brug af DAS7 vil foregå hurtigere end før.

Nye databaser

Nye databaser oprettes som altid i DAS Tool, helt på samme måde som vi er vant til.

Hvordan gør man nu?

 

Når databasen åbnes

Når man åbner en database, skal der nu ikke længere genereres MapInfo-filer af ledninger, knuder, stiktilslutninger mm. - altså de geometriske data. Det betyder, at det er langt hurtigere at starte DAS7 op, og at det er langt hurtigere at panorere rundt i DAS7, specielt ved de store databaser.

Der vil dog stadig være behov for at generere MapInfo-filer af ledningstekster og brøndkasser, da tekster ikke på samme måde kan gemmes i databasen som de geometriske data.

Det vil naturligvis stadig tage lidt tid at generere brøndkasser og ledningstekster for store databaser, og som tidligere kan man vælge blot at åbne de MapInfo-filer, man havde genereret sidst. Det er altid muligt at opdatere sine tekster, når DAS7 er åben ved som tidligere at vælge dataopdatering (her skal man så blot opdatere de relevante tekster).

Et alternativ til at generere brøndkasser og ledningstekster er at opsætte disse som label – det vil sikkert i dagligdagen være tilstrækkeligt til at orientere sig.

• Fordele: Det går hurtigt, du behøver ikke at generere nye MapInfo-filer. Oplysningerne er altid opdateret.
• Ulempe: Du kan ikke gemme placeringen af en label, hvis du flytter den.

Sådan får du data eksporteret til MapInfo

Mange har glæde af at kunne eksportere sine GIS-lag til MapInfo, enten til præsentation for hele selskabet eller på forsyningens hjemmeside, men også når data skal læses sammen, hvor det er smart at kunne se GIS-lagene fra en ”som udført database” sammen med ”master databasen”, inden data importeres.

Det kan vi selvfølgelig stadigvæk, og vi kan i dag eksportere både Knuder, Ledninger og Brøndkasser som tidligere, men nu også Ledningstekster, Brøndstik , Stik på ledning samt TV-observationer.

Hvad det i øvrigt betyder, at vi har fået ny håndtering af geometrien
Hvis du flytter en ledning, vil symbolerne, der viser stik, flyttes med ledningen, blot du laver en dataopdatering af ledningerne. På samme måde vises TV-observationer også korrekt efter en dataopdatering.

Åbner du en mindre del af databasen og vælger efterfølgende at åbne endnu et eller flere oplande, vil det gå væsentligt hurtigere end tidligere. Skal du have vist brøndkasser og ledningstekster, skal du blot lave en dataopdatering af disse, så er de også med. 
 

 

Contact info

Henrik Hovgaard KristensenTechnical Project ManagerAalborgT: +45 9630 6585E: Send E-mail
Further contact info

 

DAS7 brugergruppemøde 29. oktober

Torsdag den 29. oktober 2015 inviterer vi til brugergruppemøde i Aalborg, hvor du både har mulighed for at blive klogere på DAS7 og komme med dine input til den videre udvikling. 

Se programmet og tilmeld dig her.

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter